Op het St-Gregorius College wordt niet alleen maar les gegeven. Naast de lessen zijn er vele activiteiten. Een aantal daarvan zijn verplicht, doordat zij klassikaal zijn en onder lestijd vallen. Weer andere activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk (denk maar aan de Gregoriusshow en het slotfeest). Ook heeft het St-Gregorius buitenschoolse activiteiten, die uit een grote verscheidenheid aan cursussen en clubs bestaat.

Meer informatie kunt u ook lezen op onze Gregorius schoolnieuws.