Aanmelding eerste leerjaar
Dit aanmeldformulier is ten behoeve van de leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten. Voor informatie over aanmelding en plaatsing eerste leerjaar 2020 - 2021 kunt u contact opnemen via descart@gregorius.nl of waldorf@gregorius.nl.
Is er sprake van dyslexie, rec-indicatie of andere bijzonderheden? Zo ja, welke?
Heeft u dit schooljaar nog meer kinderen op het St-Gregorius College? Zo ja, naam en klas opgeven.
Vul hier de gegevens in van de afleverende (basis)school. Naam, adres, telefoonnummer, groepsleerkracht en de naam van de directeur.