Aanmelding Gregorius tweede leerjaar en boven
Is er sprake van dyslexie, rec-indicatie of andere bijzonderheden? Zo ja, welke?
Heeft u dit schooljaar nog meer kinderen op het St-Gregorius College? Zo ja, naam en klas opgeven.
Vul hier de gegevens in van de afleverende school. Naam, adres, telefoonnummer en de naam van de mentor en de directeur.