Functietitel: Docent middelbare school voor het vak drama
Periode: 1-09-2021 tot 1-02-2022
Soort vacature: vervanging zwangerschapsverlof
Dienstverband: tijdelijk
Aantal uren: 0,6 fte (16 lesuren op maandag, dinsdag en vrijdag)

Descart is dé design, science en kunstschool van Utrecht, onderdeel van het St-Gregorius College. We zijn op zoek naar een enthousiaste dramadocent in verband met vervanging zwangerschapsverlof.

Descart is opgericht in 2020 en dit is dus het eerste schooljaar in de geschiedenis van Descart. In het schooljaar 2021/2022 heeft Descart in totaal ongeveer 360 leerlingen en twee leerjaren: klas 1 en klas 2.

Alle leerlingen van Descart volgen in het eerste leerjaar het vak drama. Na het eerste leerjaar kiezen leerlingen een kunstdiscipline. Dat is of het vak drama of een van de vakken muziek, dans of beeldende vormgeving. Het vak drama is op Descart een eindexamenvak. De meeste leerlingen die het vak drama in klas 2 kiezen, zullen dit blijven volgen t/m 5 havo of 6 vwo.

Als dramadocent is je primaire rol om een docent te zijn in het voorgezet onderwijs met alles wat daarbij komt kijken. Daar hoort uiteraard bij dat je in staat bent om met passie uitdagende lessen binnen de leerlijn drama te ontwikkelen en verzorgen. Als dramadocent op Descart ben je bovendien onderdeel van het team. Zo verwachten we dat je samenwerkt met collega’s bij de begeleiding van onze leerlingen. Onderdeel van je taak is ook het schrijven van reflectieverslagen aan de leerlingen, deelnemen aan vergaderingen over onderwijsontwikkeling, vakkennis toetsen, lesgeven over kunstbeschouwing, surveillance in pauzes en bij toetsen en deelname aan vakoverstijgende projecten.

Vaklessen

Deze vacature heeft een omvang van 16 lesuren verdeeld over drie werkdagen. Alle lessen worden in blokuren van 100 minuten aangeboden. In klas 1 gaat het om drie klassen (6 lesuren) en in klas 2 gaat het om vier klassen (8 lesuren). Daarnaast geeft onze dramadocent op vrijdagmiddag een Studio, meer informatie daarover via gregorius.nl/studio-gregorius/.

Ambitie

Descart is een bruisende nieuwe school met grote ambities en volop in ontwikkeling. Per augustus 2022 zal Descart verder groeien met nieuwe eerste klassen en daardoor zal er een vaste vacature voor het vak drama ontstaan van ongeveer 0,5 fte. Onze voorkeur (geen vereiste) is dat de tijdelijke vervanger van het zwangerschapsverlof ook ambities heeft om zich per augustus 2022 langduriger te verbinden als docent op Descart. Daarom kan de vervanger in de periode 1-02-2022 tot de zomervakantie 2022 de Studio op de vrijdagmiddag op onze school blijven aanbieden.

Docentprofiel Descart

Op de bouwplaats van een middeleeuwse kathedraal krioelde het van de arbeiders. Een voorbijganger liep op een steenhouwer toe en vroeg: Waar ben je mee bezig? Het antwoord luidde: stenen houwen. Vervolgens stelde hij dezelfde vraag aan een andere steenhouwer: Waar ben je mee bezig? Deze man antwoordde: Ik ben een kathedraal aan het bouwen.

Dat is een groot verschil. Hetzelfde werk doen. Maar de een beleeft het als stenen houwen, de ander als een kathedraal bouwen. Een docent op Descart is een kathedraalbouwer, iemand die een geïnspireerde bijdrage levert aan het onderwijs, die vuur weet te ontsteken in de levens van kinderen.

Verbinding: Descart is op de allereerste plaats een plek waar kinderen geïnspireerd worden om te leren, in de meest ruime zin van het woord. Dit kan pas optimaal gebeuren als elk kind zich veilig en geborgen voelt. Het is de verantwoordelijkheid van de onderwijzer en de pedagoog om die voorwaarden te scheppen. Hij* doet dit o.a. door middel van een goede sfeer in de klas, een band met de kinderen, en draagt ertoe bij dat de kinderen zich onderling gedragen. Pas dan kan elk kind, naar capaciteit, het maximale bereiken. Een docent op Descart heeft respect voor leerlingen, is betrokken, inspireert en is integer. Onderwijs vormt een bijdrage aan menswording. Zaken als normen en waarden, identiteitsontwikkeling en het ontwikkelen van zelfvertrouwen zijn belangrijk. Het gaat ook om de pedagogische ontmoeting.

Creativiteit: Onze school is een plaats waar leerlingen zich creatief durven uiten, durven experimenteren en leren van hun successen en falen. De Descart-docent is naast onderwijzer ook ontwerper. Een Descart-docent kijkt, denkt en handelt waar nodig buiten de gebaande paden. Hij wil dat leerlingen zich ontwikkelen en ontwikkelt zichzelf ook voortdurend. De Descart-docent is een pionier. Hij ontwerpt zelf en met collega’s lessen en zit niet vast aan (de volgorde van) een methode. Hij overziet de kerndoelen en bewaakt het eindniveau. Hij kan uitdagende (themagerelateerde) opdrachten geven, rekening houdend met de individuele leerling. School is een plaats waar leerlingen uitgedaagd worden; de Descart-docent geeft leerlingen het vertrouwen om te laten zien wat ze kunnen en geleerd hebben. De Descart-docent weet leerlingen te motiveren en een omgeving te scheppen waarin kinderen willen en kunnen leren.

Structuur: De Descart-docent kan goed uitleggen en weet kinderen te boeien met goede klassikale, directe instructie. Hij is duidelijk, vriendelijk en beslist en kan orde houden. Hij geeft de les zodanig vorm dat daarin ruimte is voor een verschillende aanpak per leerling. De Descart-docent helpt leerlingen bij plannen, beslissen en omgaan met verantwoordelijkheden. Hij begeleidt leerlingen om op een verantwoorde manier risico’s te nemen tijdens het leren. Hij helpt mee een cultuur van reflectie en feedback te ontwikkelen die veilig is en die kwaliteit genereert. De Descart-docent is iemand die goed is in de omgang met leerlingen en die goed is in zijn vakgebied. Hij is bovendien expert in het concept van Descart. Hij is in staat om de leervragen van de leerling te koppelen aan zijn inhoudelijke expertise en in een context te plaatsen, zodat zijn leerlingen betekenisvol leren. Hij weet zijn vakgebied te verbinden met andere vakgebieden. Hij zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor samenwerking met collega’s, bijvoorbeeld in de Descart-thema’s.

*Overal waar hij staat, kan uiteraard ook zij staan.

Data sollicitatieprocedure

De sluitingsdatum voor de sollicitatiebrief met cv is 30 mei 2021. De gesprekken vinden twee weken nadien plaats. Het geven van een proefles hoort bij de selectieprocedure.

Heb je belangstelling of vragen omtrent de vacature? Neem contact op met Hedda Magnus, teamleider Descart (via a-mooijman@gregorius.nl).