Hieronder stellen de nieuwe klassenleerkrachten van Waldorf Utrecht klas 7 zich voor!

Frans Joling

Mijn naam is Frans Joling. Vanaf augustus 2018 ben ik klassenleerkracht van Waldorf Utrecht. 

Vanaf 1986 werkte ik als leerkracht aan verschillende vrijescholen (Utrecht, Gouda, Amsterdam, Driebergen en Bussum). Mijn eerste jaren werkte ik aan de Vrije School Utrecht, aanvankelijk nog in Overvecht aan de Franciscusdreef, later binnen de stadsmuren aan het Hiëronymusplantsoen. We kwamen in het oude schoolgebouw van de Gregoriusschool. In de acht jaar die ik in Utrecht werkte heb ik vaak gezocht naar verbinding met de stad: we deden mee aan de opera van Puccini: Tosca, gespeeld door het Utrechts studentenorkest. We bezochten met Sint Maarten de Domkerk en plaatsten daar “glas in lood”-vensters over het Sint Maartenverhaal. Ook zongen we in de Sint Catharinakathedraal de Ceremony of Carols van Benjamin Britten. Zingen met een klas is dan ook iets waar mijn hart ligt. Op Waldorf Utrecht heb ik de afgelopen jaren handvaardigheidslessen verzorgd.  In het verleden heb ik me veel ambachten eigen gemaakt: edelsmeden, weven, spinnen, boekbinden, koper slaan, glas-in-loodvensters maken. Het werken met de handen heeft me gevormd tot wie ik ben. Deze ambachtelijke vaardigheden probeer ik in te zetten in het onderwijs. 

Op de Vrije School worden in klas 7 en 8 nog veel periodes door de klassenleerkrachten zelf verzorgd. Echter, niet iedereen voelt zich geroepen een periode natuur- of scheikunde te verzorgen. Daarom ben ik het afgelopen jaar in de gelegenheid gesteld voor alle klassen van Waldorf deze lessen te verzorgen. Kinderen laten ontdekken, laten ervaren hoe de wereld in elkaar zit vanuit het doen van proefjes, het waarnemen, het beschrijven, wat biedt  vrijeschoolonderwijs toch veel kansen, voor leerlingen én voor leerkrachten.

Lars Leeferink

Ik ben Lars Leeferink, 46 jaar oud. Ik word volgend jaar de leerkracht van klas 7B.

Mijn hele leven ben ik al verbonden met de vrijeschool, en inmiddels sta ik al ruim twintig jaar zelf voor de klas. Het grootste gedeelte daarvan in de hogere klassen van de Vrijeschool-Utrecht (basisschool). Vanaf dichtbij heb ik Waldorf Utrecht zien starten en ontwikkelen. Ik heb er enorm veel zin in om nu ook zelf van binnenuit mee te bouwen aan deze opgroeiende school.

Ik denk dat ik mezelf ook wel als een “bouwer” kan omschrijven. Ik vind het fijn om dingen te maken, vorm te geven, te kijken wat er nodig is om dingen op de grond te krijgen. Als leerkracht vind ik het vooral belangrijk om te kijken wat kinderen (of een klas) nodig hebben in hun ontwikkeling. Met mijn ervaring als leerkracht en met vier kinderen thuis (in de leeftijd van 5 tot 18) ben ik wel gewend om met verschillende behoeften om te gaan.

Ik ben heel benieuwd hoe we na de zomer kunnen starten m.b.t. Corona, maar heb er alle vertrouwen in dat de klas ook dán een eenheid zal gaan worden.

Groet en alvast een fijne zomer toegewenst.

Marijn de Bruin

Hoi, mijn naam is Marijn de Bruin,

Dit jaar start ik als mentor van de 7c klas op Waldorf Utrecht. Daar heb ik heel veel zin in en vind het heel spannend.

Welke weg heb ik afgelegd om leerkracht te worden op een vrijeschool? Allereerst heb ik als leerling op een vrijeschool gezeten. Dat is een prettige periode geweest waar ik graag aan terugdenk. Na de middelbare school heb ik een tussenjaar genomen waarin ik o.a. bomen heb verpot en heb geholpen bij het maken haaientanden op de weg. Naast het werk in Nederland ben ik ook vijf maanden in Nepal actief geweest als vrijwilliger.

Na Nepal wilde ik mij op internationaal vlak verder ontwikkelen. Met behulp van de studie Internationaal Land en Waterbeheer dacht ik die ontwikkeling te kunnen maken. Omdat ik weinig voldoening in mijn studie vond, ben ik me steeds meer gaan inzetten voor een natuurorganisatie voor jongeren. Eigenlijk vond ik bij deze organisatie alles wat ik in mijn studie miste; intrinsieke motivatie. Meerdere jaren achtereen ben ik actief betrokken geweest bij de organisatie als organisator van activiteiten, als redactielid van het clubblad en als lid van het dagelijks bestuur.

Gedreven door de passie die ik bij de natuurorganisatie had ontwikkeld bij het begeleiden van jongeren, besloot ik leerkracht te worden. Na twee jaar vrijeschoolpabo, merkte ik dat mijn affiniteit toch het meeste lag bij de leeftijd na de basisschool.

Nu, nadat ik een vrij kronkelende weg achter me heb, ben ik ongelofelijk dankbaar om op Waldorf Utrecht als leerkracht aan de slag te kunnen gaan.