Deze week is het Vredesweek. We vinden het belangrijk om op ons Gregorius stil te staan bij de vrede en tegelijkertijd bij hen die niet in vrede leven.

De Vredesvlag in de aula’s. Witte duiven in onze levensbomen.

We worden aan het denken gezet en krijgen nieuwe inzichten.

Hoorcolleges van gastsprekers van PAX.

en nog veel meer …

Genoeg stil gestaan? Kijk op www.paxvoorvrede.nl wat jij kan doen!

“Vrede is een boom die maar héél langzaam tot wasdom komt.” – Antoine de Saint-Exupéry

“Vrede zonder rechtvaardigheid is een onmogelijkheid.” – Desmond Tutu

“Een mens zal nooit in vrede kunnen leven met een ander, zolang hij in oorlog is met zichzelf.” – Tariq Ramadan

“In de verhouding van een mens tot een mens is het bekennen van een fout altijd iets wat vrede brengt.” – Benedictus de Spinoza

“Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.” – Psalm 34 (14-15)

Categorieën: Schoolnieuws