klik hier voor het Descart open huis, van harte welkom

Op bezoek voor een gesprek met de makers

Descart start in augustus 2020 en is een unieke opleiding voor vwo en havo. Descart staat voor de bijzondere combinatie van design, science & art.

Rector Nynke Gerritsma: ‘We dagen leerlingen uit om over de grenzen van vakgebieden te kijken en verbanden te leggen. Ze gaan vanaf de eerste klas aan de slag met creatieve vakken als muziek, dans, toneel, beeldende vormgeving en moderne techniek, naast vakken als Nederlands en wiskunde. Zo stimuleren we onze leerlingen anders te kijken, denken en doen’.

Techniek en kunst

Aan natuurkundedocent Walther Lenting stelden we de vraag wat hij in de onderbouw gaat doen. Walther: ‘We brengen leerlingen vanaf de eerste dag met techniek in aanraking. Ze zetten met een soldeerbout een synthesizer in elkaar. Voor een brugklasser pure magie. Maar het gaat wel echt geluid geven!’ Kunstdocent Ruud de Ligt vult aan: ‘We willen dat leerlingen al op heel jonge leeftijd leren kijken naar kunst. Zo leer je leerlingen creatief denken. Je wekt nieuwsgierigheid, een onderzoekende houding. Die heb je ook bij andere vakken nodig en die houding zullen we dan ook overal stimuleren en aanleren. Wij merken dat onze exacte denkers in de bovenbouw die ook kunst in hun examenpakket hebben, het breedst ontwikkeld zijn en het goed doen’.

Structuur

Descart is onderdeel van het St-Gregorius College. De nieuwe opleiding sluit aan bij datgene waar het Gregorius goed in is. Wiskundedocent Hedda Magnus: ‘Naast ‘gewoon’ goed lesgeven, zijn we goed op het creatieve, kunstzinnige vlak. Daar gaan we mee verder, maar met een andere insteek. Vanaf dag één, via thema’s in vrijwel alle lessen en met het accent op persoonlijke ontwikkeling. Daarbij blijven we een school die gestructureerd werkt. We leren leerlingen eerst klassikaal, onder leiding van een docent, de regels van het spel. Daarna mogen ze er creatief en vrij mee spelen.’

Creatief denken

Dat Descart aansluit bij wat er al is, beamen ook tweedeklassers Zoë en Lasse: ‘Op het Gregorius leer je niet gewoon uit boeken of door naar een leraar te luisteren. We krijgen veel kijkopdrachten, gaan er op uit en doen praktisch werk. Zo onthoud je alles veel beter en leer je makkelijker’. Nynke Gerritsma onderstreept het belang van Descart: ‘We leven in een samenleving die snel verandert. We leiden onze leerlingen op voor beroepen die soms nog niet bestaan. We zijn ervan overtuigd dat mensen die creatief en buiten de gebaande paden kunnen denken een sterke basis hebben voor hun leven, zowel in hun werk als in andere situaties.’

Be smart, Descart.