Vandaag vierden de leerlingen van Waldorf Utrecht in de zinderende hitte het SintJansfeest op het terrein van IJsclub Siberia bij de Gagelplas. Wat een weelde!

Het SintJansfeest valt altijd op 24 juni en op die dag wordt de geboortedag van Johannes de Doper herdacht. Maar het Sint Jansfeest is ook het midzomerfeest, al vindt de officiële zonnewende en start van de zomer al op 21 juni plaats.