— PERSBERICHT —

UTRECHT – Vanaf volgend jaar krijgt Utrecht nóg een unieke vorm van voortgezet onderwijs voor havo en vwo: een school voor design, science & art met de naam Descart. Descart is onderdeel van het St-Gregorius College Utrecht dat in 2018 succesvol is gestart met Waldorf, de eerste middelbare vrijeschool van Utrecht. Met Descart gaat het St-Gregorius College het onderwijsaanbod in Utrecht nog verder verrijken. Leerlingen die in september 2020 starten op het St-Gregorius College, kiezen voor Descart of Waldorf. Daarmee wordt het Gregorius dé middelbare school in Utrecht voor leerlingen die zich ook creatief willen ontwikkelen.

‘Veel functies die de leerlingen in hun carrière zullen beoefenen, kennen we nu nog niet. Daarom is het belangrijk dat we creatieve mensen opleiden die verrassende en zinvolle oplossingen kunnen verzinnen of met vernieuwende ideeën komen. Wie je ook bent en wat je ook wilt worden, creativiteit is een vaardigheid die je nodig hebt om in alle beroepen te kunnen excelleren’, aldus rector Nynke Gerritsma.

Leerlingen halen op Descart een diploma waarmee ze naar alle mogelijke vervolgopleidingen op de hogeschool of universiteit kunnen. Door de vormgeving van het onderwijs en de leertaken die ze moeten volbrengen, leren leerlingen op Descart te innoveren, originele oplossingen te verzinnen en zich een leven lang te ontwikkelen. Descart biedt een breed onderwijsprogramma aan waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor design en moderne technologie in relatie tot kunst, zoals gameontwikkeling, architectuur, of het zelf bouwen van een synthesizer. Naast de reguliere schoolvakken van het gekozen profiel, doen alle leerlingen op Descart ook eindexamen in het vak muziek, drama, dans of beeldende vormgeving. Bovendien staat elk kwartaal een ander vakoverstijgend thema centraal. Dit maakt het onderwijs op Descart vernieuwend en uitdagend.

Na de zomer organiseert het St-Gregorius College informatieavonden voor geïnteresseerde ouders en leerlingen uit groep 7 en 8. Op de website www.gregorius.nl volgt meer informatie.

— EINDE PERSBERICHT —

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rector Nynke Gerritsma, telefonisch via: 030 – 232 67 95 of per mail via n-gerritsma@gregorius.nl.

Afbeelding
De redactie kan de foto gratis en vrij van rechten plaatsen.
Bijschrift: Leerlingen uit de eerste klas tijdens de Gregoriusshow in de Stadsschouwburg Utrecht, februari 2019.