Tijdens de kerstviering staan we stil bij het thema: “Is er nog plek in de herberg?”
Dat doen we met liedjes van de schoolband, met teksten uit de heilige boeken, met gedichten en filmpjes uit de actualiteit. Zoals onze oud-leerling Howick en zijn zusje Lili, voor wie lange tijd de boodschap was: voor jullie is hier geen plek.

Een sneeuwvlok. Zo klein en teer, het stelt niets voor, het weegt niets meer dan niets. En als je goed kijkt: zo schitterend en kunstig. Tijdens de kerstviering kwam de sneeuwvlok steeds langs. Als symbool voor de zachte krachten die uiteindelijk het sterkste zijn.

Een koolmees zat op een tak van een dennenboom, dichtbij de stam, toen het begon te sneeuwen. De koolmees begon de sneeuwvlokken te tellen die neerdaalden op de twijgen en naalden van de tak. Het aantal was 3.7411.952. Toen viel er nóg een sneeuwvlok op de tak. ‘Niets meer dan niets?’ En de tak brak af.