Tijdens de les Religious Education (godsdienst in onze internationale leerroute) zijn twee gastsprekers uit Kazachstan langs geweest. Ze hebben een interactieve les gegeven over hun land: allerlei aspecten over geografie, cultuur, religie, gewoonten en nog veel meer onderwerpen kamen voorbij. Ook het competitie-element van ondernemend leren kwam naar voren: voor de winnaars van de quiz waren er presentjes uit Kazachstan zelf!

Categorieën: Schoolnieuws