De eerste informatieavond was een succes! Bij de voorlichting van onze reguliere en internationale leerroute gingen de leerlingen, na een praatje van teamleider Jolanda Donker, naar een proeflesje wiskunde of biologie. Over onze vrijschool-leerroute was een aparte voorlichting en kregen ouders de sfeer van het knusse gebouw te proeven.

Onze open dag is op zaterdag 19 januari 2019, wees welkom!

Wij wensen de leerlingen uit groep 8 succes met het maken van een keuze.