Vanochtend waren docenten – promovendi/postdocs, universitair docenten (UD’s), universitair hoofddocenten (UHD’s) en hoogleraren – van de Universiteit Utrecht op het Gregorius om gastcolleges te geven. Zij vertelden over hun vakgebied aan leerlingen uit 5 en 6 vwo. Zo delen deze docenten hun kennis en hun enthousiasme voor de wetenschap met uw leerlingen.

Op de foto Dr. mr. Bald de Vries die college gaf met als titel ‘Recht is meer dan regels alleen – het gaat ook over nadenken over wat rechtvaardig is.’ De Vries vertelde over de rechtzaak van Wilders ‘minder minder minder’.

Ook aanwezig waren:

  • Kijken doe je met je hersenen door Dr. Maarten van der Smagt (universitair hoofddocent, departement Psychologie, faculteit Sociale Wetenschappen).
  • Infectieuze dierziekten, wat moeten we doen? Door dr. ir. Egil A.J. Fischer (universitair docent, departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, faculteit Diergeneeskunde)
  • Zal de Waddenzee verdrinken als de zeespiegel verder stijgt? Door dr. Maarten van der Vegt (Universitair docent, departement Fysische Geografie, faculteit Geowetenchappen)

Categorieën: Schoolnieuws

Tijdens onze Rectors League geven docenten – promovendi/postdocs, universitair docenten (UD’s), universitair hoofddocenten (UHD’s) en hoogleraren – van de Universiteit Utrecht gedurende één ochtend gastcolleges op onze school. Zij vertellen over hun vakgebied aan leerlingen uit 4, 5 en/of 6 vwo. Zo delen deze docenten hun kennis en hun enthousiasme voor de wetenschap met uw leerlingen.

Leerlingen maken tijdens een Rectors League kennis met de wetenschap. De Rectors League kan een rol spelen in de oriëntatie op een vervolgstudie en als inspiratiebron dienen voor het vinden van een onderwerp voor het profielwerkstuk. Leerlingen maken kennis met opleidingen die geen schoolvak zijn. En, ze ervaren dat bij bijvoorbeeld een universitaire studie natuurkunde meer en andere dingen aan bod komen dan bij het schoolvak natuurkunde.

Categorieën: