Vrije schoolklas 7A heeft de afgelopen drie weken gewerkt aan poëzie. Wat doet poëzie? Het zegt iets over jezelf. Dat bleek tijdens de periode. Ieder kind schreef over hoe hij/ zij zou zijn als hij/ zij een boek was. Wat een verschil in inhoud en wat werden de kinderen goed zichtbaar in het gedicht dat ze schreven. Ook het voor de klas reciteren van een eigen gekozen gedicht (dat is iets anders dan het opzeggen van een gedicht) maakte de kinderen goed zichtbaar. Limerick, jambe en alliteratie bleken dichtvormen die fijn waren om zelf mee aan de gang te gaan. En als je werk zó eigen is, dan vraagt het om een mooie verzorging!