Op het Gregorius organiseren we twee keer per jaar een cultuurdag. Een bijzondere dag voor iedereen, want het is een dag waarop alle leerlingen de hele dag met kunst bezig zijn.

Kunst levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, kunst verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld en helpt om ruim en origineel te denken. Op deze manier levert het Gregorius een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed wereldburgerschap.

Klas 2 vwo en havo hebben een rondleiding gekregen door het nieuwe stationsgebied en ze hebben met elkaar een ‘stad’ gebouwd van plastic doppen. De stad heeft de vorm van het getal 145, vanwege het 145-jarig bestaan van het Gregorius!

Categorieën: Schoolnieuws