In de Week van de Rechtspraak kregen leerlingen in vwo 4 bezoek van een rechter. Hij kwam vertellen over zijn beroep, rechtszaken waarbij hij betrokken was, zoals de bekende Liquidatieprocessen, waarbij maar liefst vier keer levenslang is opgelegd aan de daders.

Ook legde de rechter de klas stellingen voor waarop zij moesten reageren, zoals vragen over passende straffen en levenslang. Tot slot werden de functies van straffen behandeld, zoals wraak, afschrikking en heropvoeding. Dit is lesstof die deze periode ook bij maatschappijleer aan de orde komt, maar nu op een ondernemende manier!

Categorieën: Schoolnieuws