Ik leef in een stad waar alles stroomt,
oud als de stenen, jong als het licht.
Ik leef geworteld in de aarde,
groei dagelijks dichter naar de sterren.
Ik stel vragen om te leren denken.
Ik neem mee wat ik gebruiken kan,
geef weg wat ik niet nodig heb,
ervaar wat niet in woorden past.
Mijn school staat midden in mijn stad,
de plek om te ontdekken wie ik ben.

ingmarheytze.nl