Aanstaande vrijdag 6 april om 11:15 uur gingen leerlingen van het St-Gregorius College in debat met de burgemeester van Breda en experts over maatschappelijke vraagstukken als wietteelt en radicalisering. Op het podium namen twee panels plaats: een expertpanel en een leerlingenpanel dat bij elke nieuwe stelling rouleert. De leerlingen hebben de experts zelf uitgenodigd. Het debat ging over de volgende stellingen:

– De overheid moet wietteelt gaan reguleren

expert: Paul Depla, burgemeester van Breda en pleitbezorger van regulering van wietteelt.

– Geradicaliseerde jongeren moeten keihard worden aangepakt

expert: Jennet Ahbouk, gespecialiseerd in radicalisering en gedragsproblematiek onder jongeren die opgroeien in twee culturen.

– Adoptie van kinderen uit het buitenland moet verboden worden

expert: Margreet de Ree, klinisch pedagoge, onderzoek gedaan naar adoptiekinderen en lang werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening.

Elke ronde begon met het woord aan de expert, waarna het leerlingenpanel reageert of vragen stelt. De gespreksleider stelt vervolgens vragen aan het publiek: alle havo 4-klassen. Na drie rondes volgt een Lagerhuis-debat met alle leerlingen, dit debat zal gaan over de stelling ‘Leerplicht in het examenjaar moet worden afgeschaft”.

Alle geïnteresseerden waren van harte welkom het paneldebat bij te wonen. Het volledige programma kunt u hier vinden.

Categorieën: Schoolnieuws