Op dinsdag 27 en woensdag 28 maart gaan alle leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3hv naar de vastenvieringen in de Singelkerk in Utrecht. Daarin vieren we het paasfeest. Het thema van de vieringen is ‘Vrijheid’. Syrische vluchtelingen die de afgelopen weken in de 4e klassen hun verhaal hebben verteld, leveren een bijdrage aan de vieringen. De paasviering wordt muzikaal ondersteund door onze schoolband.

Pasen is ontstaan uit de christelijke traditie dat Jezus aan het kruis is gestorven en op de Paasdag weer tot leven kwam. Pasen is een van oorsprong joods bevrijdingsfeest. Het verhaal dat er bij hoort is dat van de uittocht uit Egypte. Daarmee begint een lange reis door de woestijn naar het beloofde land. Het is afzien en volhouden. Weten waar je aan begonnen bent en waar je het voor doet. Pasen is nieuw leven uit wat dood leek, kansen uit mislukkingen, een bloeiende roos uit een bloedende wond.

Soms is het onbegrijpelijk. Want blijf maar eens geloven in zo’n verhaal als je elke dag opnieuw wordt geconfronteerd met beelden, berichten of gebeurtenissen die haaks staan op dat mooie verhaal. Maar misschien zit het geheim er wel juist in dat je het verhaal niet kunt vastpakken. Je kunt er alleen met geduld er van alle kanten omheen wandelen. En je dan soms even laten meenemen dat een glimp van de zon waardoor je weet: het leven is sterker dan de dood. Een mooie paastijd gewenst!

 

Categorieën: Schoolnieuws