Het is deze week: ‘de week van het geld’.

weekvanhetgeld

Op school besteden we daar extra aandacht aan, op woensdag 12 maart is er een debat in de aula van de Van Asch van Wijckskade, tijdens les 2 en 3. Hiervoor zijn ook externe deskundigen uitgenodigd. Het debatteren gaat onder leiding van mevrouw Twilhaar, docent maatschappijleer / maatschappijwetenschappen, in samenwerking met IDEA (International Debate Education Association).

Wil je meer weten over de week van het geld en/of over het debat? Bezoek de site: http://www.weekvanhetgeld.nl/activiteiten/mind-your-wallet-debate.

 

Categorieën: Schoolnieuws