Stichting Vrienden Gregoriusshow

In 1983 vond de eerste Gregoriusshow plaats: een toneelstuk door docenten en een playbackshow door leerlingen. Inmiddels is de show een begrip in Utrecht: jaarlijks treden ruim 200 leerlingen en docenten live op met zang, dans, toneel, cabaret, muziek en  acrobatiek. Daarnaast is er een grimeclub en een decorbouwclub. We vullen twee avonden per jaar de grote zaal van de Utrechtse Stadsschouwburg!

Voor het financieel ondersteunen van de Gregoriusshow is dit jaar de Stichting Vrienden Gregoriusshow opgericht. Deze Stichting heeft als enige doel het financieel ondersteunen van deze unieke voorstelling voor nu en in de nabije toekomst. Om er voor te zorgen dat al onze leerlingen de gelegenheid krijgen de show te bezoeken én dat de show voor iedereen betaalbaar blijft, zijn wij op zoek naar andere financiële bronnen.

We weten dat veel (oud-)Gregorianen de show een warm hart toedragen en we hebben jullie hulp nodig! We zijn op zoek naar sponsors die de show financieel willen steunen.

Het steunen kan door:

  • het doneren van een vrijwillige gift aan de Stichting Vrienden Gregoriusshow. U krijgt hiermee een vermelding in het programmaboekje.
  • het doneren van een éénmalig een bedrag van € 50,– . Hiermee adopteert u één stoel voor een periode van 2 jaar en krijgt hiermee een vermelding in ons programmaboekje.

Wij zouden het bijzonder fijn vinden als u een bedrag doneert. Indien u hiertoe bereid bent, verzoeken wij u een email te sturen naar: [email protected]

Dan ontvangt u van ons verdere informatie en een betalingsverzoek.

Download de flyer

ANBI-status

De toekenning voor de culturele ANBI-status voor de Stichting is in behandeling bij de belastingdienst. Dit betekent dat uw donaties voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Bankrekening : NL 56 RABO 0317 3562 75 t.n.v. Stichting Vrienden Gregoriusshow

Gegevens van de ANBI status

Naam
Stichting Vrienden Gregoriusshow

Fiscaal Nummer
RSIN-nummer 856898727

Postadres
Stichting Vrienden Gregoriusshow, p/a Nobeldwarsstraat 9, 3512 EW Utrecht

ANBI Status
Voor de donateurs van onze stichting geldt het belastingvoordeel van een ANBI Status. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Beleidsplan
Klik hier

Bestuursleden
Het bestuur van de Stichting Vrienden Gregoriusshow bestaat uit de volgende leden:

  • I.M.W. van Bunnik, voorzitter
  • P.J.M. Fonck, secretaris
  • N.M. Gerritsma, penningmeester

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst

Beloningsbeleid bestuur
De functies van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Uitgeoefende activiteiten
De Stichting Vrienden Gregoriusshow is in het leven geroepen om de voortgang van de jaarlijks terugkerende Gregoriusshow financieel te ondersteunen. Daarvoor heeft de Stichting een fondsenwervingscampagne opgestart onder oud-leerlingen, medewerkers en oud-medewerkers en externe relaties van de school. Hiervoor is de hulp ingeroepen van het netwerk van oud-productiemedewerkers. Een vergadering met het bestuur heeft in juni 2017 plaatsgevonden.

Een wervingsfolder voor onze fondsenwerving is in de maak.

Financiële verantwoording
De bankrekening van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester. Aan het eind van ieder kalenderjaar zal een financiële jaarverslag worden gepresenteerd.

Naar boven