Ouderraad

De ouderraad van het St-Gregoriuscollege wil een actieve bijdrage leveren aan een veilig en sociaal schoolklimaat door de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. De ouderraad is een klankbord van ouders voor de school en schoolleiding. Zij wil een aanspreekpunt zijn voor ouders als het gaat om onderwerpen die bijvoorbeeld te maken hebben met leren, een veilig schoolklimaat en nieuwe ontwikkelingen in school. Hierdoor kan de ouderraad ook de belangen van ouders inbrengen bij de medezeggenschapsraad en bij school. De ouderraad vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar met de schoolleiding. Het komende schooljaar houden we ons bezig met de vraag hoe we meer ouders actiever kunnen betrekken bij de school. Daarnaast organiseert de ouderraad met school een jaarlijkse thema-avond voor ouders over bijvoorbeeld: het puberbrein, kinderen en hun financiën of social media.

Hoe is de ouderraad te bereiken

De ouderraad is te bereiken via e-mailadres: [email protected].

Leden van de ouderraad

De ouderraad bestaat per 1 september 2016 uit de volgende leden:

Lid ouderraad – Kind in klas:

 • Yvette Derks (voorzitter) – 3 havo i
 • Lineke Jenniskens (secretaris) – 4 vmbo tl
 • Simone Waardenburg – 5 vwo
 • Susan Scheffers – 4 vwo
 • Agnes van der Tier – 3 havo i
 • Sylvia van Lieshout – 3 vwo i
 • Christel Schmoelders – 4 havo
 • Geertje van den Heuvel – 3 havo

Thema-avond

Op 19 mei 2016 organiseerde de ouderraad een thema-avond met als thema (cyber) pesten. Een geslaagde avond, met veel oh ja’s, door de herkenbare situaties die geschetst zijn door de acteurs die de avond hebben vormgegeven. In eerdere jaren waren de thema’s bijvoorbeeld “omgaan met budget” en “alcohol en drugs”. In 2017 zal er weer een thema-avond georganiseerd worden, meer informatie hierover komt in de nieuwsbrief

Vergaderingen 2016-2017

De ouderraad vergadert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur op de Nobeldwarsstraat samen mét de schoolleiding. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders, graag even aanmelden via het e-mailadres van de ouderraad. Daar is ook de agenda en het verslag van de vergadering op te vragen. De data van de vergaderingen voor dit schooljaar zijn:

 • 6 september 2016
 • 25 oktober 2016
 • 6 december 2016
 • 14 februari 2017
 • 28 maart 2017
 • 16 mei 2017
 • 13 juni 2017

Naar boven