Medezeggenschapsraad

Vertegenwoordiging medezeggenschapsraad
schooljaar 2016-2017

Personeelsgeleding:

Mw. drs. M.C.T. van der Stap (voorzitter)
Dhr. drs. W.M.M. Mokveld (secretaris, lid GMR)
Dhr. F. van Greevenbroek

Mw. J. Buijs

Dhr. L.C.M. Tonus
Mw. I.M.W. van Bunnik
Ouder/leerlinggeleding:

Mw. T. van Kuijk
Dhr. A. Noordermeer
Dhr. N. van den Berg (lid GMR)

Gijs van Doorn (vwo 5)
Jonathan Schoen (vwo 6)

Lars Verkruisen (a3b)

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Voor het Jaarplan Medezeggenschap 2016 – 2017 klik hier

Vergaderingen

In het schooljaar 2016 – 2017 vergadert de medezeggenschapsraad zeven keer. Er wordt vergaderd op:

15 september 2016
03 november 2016
01  december 2016
22 februari 2017
12 april 2017
16 mei 2017 > vervalt!
15 juni 2017

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op de locatie Nobeldwarsstraat 9, aanvang 17.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda’s en notulen

De verslagen van de MR-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de MR, e-mail: [email protected]

Contact

De MR van het St-Gregorius College is te bereiken via het e-mail adres: [email protected]

of via het postadres:

Medezeggenschapsraad
t.a.v. de secretaris
Nobeldwarsstraat 9
3512 EW Utrecht

Naar boven