Bestuur

College van Bestuur

Het St-Gregorius College ressorteert onder een zelfstandig bestuur voor bijzonder onderwijs. Dat betekent dat de school onderwijs geeft vanuit een levensbeschouwelijke visie.

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en stuurt de rectoren/directeuren aan. De stichting heeft een strategisch beleidsplan. Jaarlijks worden de doelen voor het komende jaar geformuleerd.
Het College van Bestuur bestaat uit:

  • Ir. L.W.F. (Bas) Nix (voorzitter a.i.)
  • Drs. M.T.C. (Marja) Blom 
  • Drs. J.H. (Henkjan) Bootsma

Bestuursbureau

Het College van Bestuur en de scholen worden - praktisch en beleidsmatig - ondersteund door het bestuursbureau: het Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (BCOU). Het bureau voert taken uit op het gebied van huisvesting, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie, bestuursondersteuning, kwaliteitszorg, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening. 

Naar boven