Activiteiten

Op het St-Gregorius College wordt niet alleen maar les gegeven. Naast de lessen zijn er vele activiteiten. Een aantal daarvan zijn verplicht, doordat zij klassikaal zijn en onder lestijd vallen. Weer andere activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk (denk maar aan de Gregoriusshow en het slotfeest). Ook heeft het St-Gregorius buitenschoolse activiteiten, die uit een grote verscheidenheid aan cursussen en clubs bestaat.

Meer informatie kunt u ook lezen op onze Gregorius schoolnieuws.

Gregoriusshow

De Gregoriusshow is er voor al onze leerlingen. Dans jij, speel je toneel, kun je supergoed zingen of bespeel jij een instrument? Laat je talent zien op het podium in de Utrechtse Stadsschouwburg. Ook achter de schermen kun je jouw talenten laten zien door mee te doen aan de grimeclub en de decorbouwclub.

Stichting Vrienden Gregoriusshow

Voor het financieel ondersteunen van de Gregoriusshow is dit jaar de Stichting Vrienden Gregoriusshow opgericht. Deze Stichting heeft als enige doel het financieel ondersteunen van deze unieke voorstelling voor nu en in de nabije toekomst. Om er voor te zorgen dat al onze leerlingen de gelegenheid krijgen de show te bezoeken én dat de show voor iedereen betaalbaar blijft, zijn wij op zoek naar andere financiële bronnen.

Wij zouden het bijzonder fijn vinden als u een bedrag doneert. Indien u hiertoe bereid bent, verzoeken wij u een email te sturen naar: [email protected].
Dan ontvangt u van ons verdere informatie en een betalingsverzoek.

 • We weten dat veel (oud-)Gregorianen de show een warm hart toedragen en we hebben jullie hulp nodig! We zijn op zoek naar sponsors die de show financieel willen steunen.

  Het steunen kan door:

  -  het doneren van een vrijwillige gift aan de Stichting Vrienden Gregoriusshow. U krijgt hiermee een vermelding in het programmaboekje.
  – het doneren van een éénmalig een bedrag van € 50,– . Hiermee adopteert u één stoel voor een periode van 2 jaar en krijgt hiermee een vermelding in ons programmaboekje.

  Wij zouden het bijzonder fijn vinden als u een bedrag doneert. Indien u hiertoe bereid bent, verzoeken wij u een email te sturen naar: [email protected].

  Dan ontvangt u van ons verdere informatie en een betalingsverzoek.

  De toekenning voor de culturele ANBI-status voor de Stichting is in behandeling bij de belastingdienst. Dit betekent dat uw donaties voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

  Bankrekening : NL 56 RABO 0317 3562 75 t.n.v. Stichting Vrienden Gregoriusshow

Excursies en kampen

Vastenactie

Cultuur op het Gregorius College

Op het Gregorius College vinden we kunst en cultuur erg belangrijk. Daarom krijg je de vakken muziek, tekenen en dans. Maar kunst en cultuur beleef je natuurlijk ook in het theater, de bioscoop of het museum. Daarom doe je elk schooljaar minstens 2 keer ‘iets cultureels’ met je klas. Het Gregorius werkt samen met de Stadsschouwburg, die bij ons om de hoek is. Verder werken we samen met wereldculturencentrum Rasa, ook op loopafstand. Maar omdat bijna alle bioscopen, musea en theaters zo dichtbij zijn, kom je ook regelmatig in andere culturele instellingen.

Van alle culturele activiteiten die je onderneemt, maak je een voorbereidings- of verwerkingsopdracht. Alle opdrachten verzamel je in je cultuurmap, die steeds meegaat naar het volgende leerjaar. In de bovenbouw krijg je het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV); jouw eigen cultuurmap is daarvoor het beginpunt.

In de jaaragenda zie je per jaarlaag welke cultuuractiviteiten er allemaal plaatsvinden.

CJP-kaart

Alle Gregorianen ontvangen in november de cultuurkaart. Met de cultuurkaart krijg je korting op allerlei culturele evenementen en voorstellingen. Via de website www.cultuurkaart.nl is dat aanbod te zien en is het mogelijk om persoonlijk in te loggen. Voor leerlingen met het vak ckv (in havo 4 en vwo 4 en 5) staat op de cultuurkaart een bedrag van € 5,00. Dit bedrag is tot 15 mei beschikbaar; daarna vervalt het. Naast de cultuurkaart investeert de school in cultuur. Die investering wordt deels uit de ouderbijdrage betaald. Daarnaast ontvangt de school een bedrag per leerling. Op deze wijze worden de culturele activiteiten gefinancieerd.

Maatschappelijke stage

Naast de lessen in de verschillende vakken is er op school zoveel meer te leren. Op de middelbare school worden jongeren gevormd tot ‘burgers’ die zich een plek moeten weten te vinden in onze samenleving. De kijk op de samenleving is bij pubers vaak erg gekleurd en gevormd vanuit hun eigen omgeving. Het is belangrijk om jongeren tijdens hun middelbare schooltijd die kijk op de samenleving te laten vergroten.

Tugruslan mas

Daarom is onze school sinds het pilotproject in 2008-2009 nauw betrokken bij de maatschappelijke stage en aangesloten bij de Maatschap+, een samenwerkingsverband van 13 middelbare scholen en de Utrechtse vrijwilligerscentrale. Het doel van de maatschappelijke stage is dat alle leerlingen kennis maken met het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Een zinvolle bijdrage voor de leerling zelf en voor de samenleving. (Zie voor meer informatie www.maatschappelijkestage.nl)

De maatschappelijke stage doet een beroep op verschillende vaardigheden van onze leerlingen. Ze moeten contacten leggen en onderhouden en oefenen daarin hun communicatieve vaardigheden. Ze zijn op een andere manier met plannen en organiseren bezig en worden via het logboek en de reflectieopdrachten gestimuleerd om over hun eigen handelen en gedrag na te denken.
Leerlingen komen door de maatschappelijke stage in contact met doelgroepen met wie ze anders niet snel in aanraking zouden komen. Ze worden zich meer bewust van hun omgeving en de drijvende kracht die vrijwilligers voor onze samenleving vormen. Onze leerlingen worden zich er tijdens hun maatschappelijke stage van bewust dat zij daar, als onderdeel van de samenleving, ook een rol in vervullen.

mas kinderboerderijDe maatschappelijke stage vindt bij ons op school plaats in leerjaar 1,2 en 3. In brugklas 1 en 2 zijn leerlingen bezig met activiteiten in en om de vastenactie. In het derde leerjaar kiezen leerlingen individueel voor een stageplek die bij hen past via www.masutrecht.nl. Deze website vormt een vacaturebank van verschillende stages en is ontstaan vanuit de Maatschap+.
In klas 3 lopen alle vmbo-leerlingen nog 20 uur maatschappelijke stage. De leerlingen uit havo en vwo lopen nog 30 uur maatschappelijke stage. Die stage vindt buiten het reguliere lesrooster plaats, in de avond, in het weekend of in de vakantie. De website www.masutrecht.nl is de plek waar alle benodigde informatie, zoals opdrachten, stagecontracten, logboeken, berichten aan je stagebegeleider, wordt verzameld en uitgewisseld.

De maatschappelijke stage is geen los onderdeel van ons programma en moet voldoende zijn afgesloten voor een overgang naar de vierde klas.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar de coördinator maatschappelijke stage, mevrouw Z. Rozema

Gay Straight Alliance (GSA)

20121011 Coming Out Day 1Iedereen is anders en dat is leuk!!!

Dit gezelschap is de eerste Gay Straight Alliance (GSA) van onze school. Een GSA is een groepje mensen die samen ideeën bedenken om het thema ho-le-bi-seksualiteit bij ons op school open bespreekbaar te maken.
Dat moet ertoe leiden dat iedereen zich op zijn gemak en gekend voelt.
Het St-Gregorius College gaat voor respect en tolerantie, ongeacht afkomst, huidskleur, religieuze overtuiging of seksuele voorkeur. Klik hier als je meer informatie wilt over Gay Straight Alliance (GSA) Nederland.

Nationale Coming Out Day 11 oktober 2012
Op donderdag 11 oktober heeft er op beide gebouwen de welbekende regenboogvlag gehangen: het symbool van het zelfbewustzijn van homo’s, lesbische meisjes en vrouwen en biseksuele mensen. Er werd veel paars gedragen, de kleur van de tolerantie. Zo laten we aan elkaar zien dat we elkaar respecteren zoals we zijn!
Meer informatie over ho-le-bi-seksualiteit? Klik hier .

Paarse Vrijdag 14 december 2012

In vervolg op de Coming Out Day was het op 14 december Paarse Vrijdag. Medewerkers en leerlingen verschenen in het paars en er werden veel paarse armbandjes gedragen om te laten zien dat wij respectvol met elkaar willen omgaan en accepteren dat niet iedereen hetzelfde is. Er hingen overal in de school posters die door leerlingen waren gemaakt. Bekijk hier een korte video-impressie die gemaakt is op onze locatie Van Asch van Wijckskade.

Naar boven